Sorano Compeito Gakudan

Member

Kazu

長井 和明 Kazu

Tuba, Recorder, Bunpaka-pappa, Music Arrange